BJARNE & TIRILS SIDA

BILDER FRÅN STANDAL, FM  & NM -05

nm
Heidi & Bjarne på Nm -05
Finalen
Finalhundarna tillsammans med domare Mikael Rönnbäck
Finalen
Tiril i Finalen
bjarne
Bjarne & Tiril

Pallen
Bjarne & Tiril 2:a på Norska Retrievermästerskapet -05

Tiril & Bjarne
    050807Bjarne & Tiril i Standal och får N JCH

Bjarne & Tiril
Tiril & Bjarne
Flatmästare
050814 "Tiril" & Bjarne Flatmästare 1 vecka efter
NJCH.BILDER FRÅN NORDISKA MÄSTERSKAPET
2004

NM1

NM8

NM11

NM12

NM3
NM9

NM2

NM4

NM5

NM6

NM7
NM10