Glöggträning -031226 & -041226

Västerås besök
Glöggträning –03 med besök från Västerås.
Dante & Eva

Hela gänget
Gänget efter glögg drickat och walk up träning på ”Rotsvehöle”

Glöggträning

Hundarna
Glöggträning –04. Nian Doris Alva Alice & Lucas