Duckstream Nian's Speed's P kull

Födda: 2017-04-09

e: SE J(J)CH NO JCH Searover Pims Pirate
u: SE J(J)CH Duckstream Nian's Speed

Kullen är PRA-prcd hereditärt fri

Tikar Ägare HD ED ÖGA CNM Jakt Utst. Övrigt
Duckstream Axas Paxa Magnus Grönlund              
Duckstream Axas Pixa Leif Eriksson              
Duckstream Axas Princess Leia Heléne Johansson              
Duckstream Axas Plinga Barbro Nyström              
Hanar Ägare HD
ED
ÖGA
CNM Jaktmerit Utst. Övrigt
Duckstream Axas Pilot Åge Engebretsen              
Duckstream Axas Patron Carina Trygg Bolin              

 

 

 

 

 

 

 

 Bilder från parning till leverans