November månads träning i Kyna hos Pernilla 061105
Pernilla & Maria
Maria & Pernilla lägger upp för walk up
.
Pernilla redogör för dagens övningar
Deltagare
Deltagare: Bengt & Wirre, Magnus & Alice, Micka & Tuva

Marias hus
Marias "hemman". Tack för träning på härliga marker. Hoppas vi får återkomma när det är mindre med snö.